هیولایی به نام GPT- پنجمین رویداد AIVENT

هوش مصنوعی Artificial intelligence شاخه‌ای از علوم کامپیوتر است که در آن به فرایندهایی پرداخته می‌شود تا مانند انسان‌ها عمل کنند و واکنش نشان دهند.
هوش مصنوعی در آینده‌ای نه چندان دور زندگی بیشتر انسان‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
یکی از مهمترین زمینه هایی که هوش مصنوعی میتواند در آن اثر بخش واقع شود، حوزه سلامت و بهداشت است.
در این رویداد از سلسله رویداد های AIVENT به بررسی تاثیر و کاربرد هوش مصنوعی در حوزه سلامت خواهیم پرداخت.

دوشنبه 4 اردبیهشت ماه از ساعت 11:00 الی 13:00 

سالن همایش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

فرم ثبت نام رویداد AIVENT