دوره دوم فراخوان پرورش تیم دیجیتال مارکتینگ آرتان 1100

دپارتمان دیجیتال مارکتینگ آرتان1100 با توجه خروجی موفقیت آمیز دوره اول مهارت آموزی و‌تیم سازی در زمینه دیجیتال مارکتینگ و تقاضای دوستان عزیز جهت برگزاری دوره دوم و همچنین تصمیم مجتمع استارتاپی آرتان ۱۱۰۰ به گسترش هرچه بیشتر این دپارتمان، از علاقه مندان جهت مصاحبه دعوت به عمل می آورد.

این دوره در صورت موفقیت در آزمون های ورودی و مصاحبه رایگان بوده در انتهای دوره با ارائه پروژه همراه خواهد بود.
🔺لطفا فرم همکاری زیر را تکمیل نمایید.