مدیریت و توسعه محصول دیجیتال سلامت

دکتر آرش جهانگیری و دکتر پیمان کیهان ور این بار از مدیریت محصول حرف خواهند زد.

آن هم محصول دیجیتال و در بخش سلامت

مدیریت محصول هنر خلق محصولی است که با حل مشکل و رفع نیازی به شیوه‌ای غیرمنتظره مشتری را مشعوف می‌کند. هر سازمانی چه آگاهانه و چه به طور ناخوداگاه به مدیریت محصول نیاز دارد. حتی شرکت های فعال در زمینه عرضه خدمات برای شکل گیری و بقای خود نیازمند آن می‌باشند. مدیریت محصول حوزه‌ای در نقطه تلاقی طراحی محصول، فناوری و تولید، بازاریابی و استراتژی‌های کسب و کار است. 

این سخنرانی در قالب دوره علوم و فناوری های نوین دانشکده علوم نوین پزشکی می باشد که علاوه بر آن کارگاه های زیر را نیز خواهد داشت:

جهت کسب اطلاع بیشتر و ثبت نام در دوره لطفا به آدرس زیر مراجعه نمایید: