دومین کارگاه ارزیابی سطح فناوری TRL

ارزیابی سطح فناوری (TRL) و به دنبال آن ارزشگذاری فناوری یکی از مباحث بسیار مهم مدیریتی در ترجمان و انتقال فناوری و همچنین ارائه ایده به سرمایه گذار می باشد.
سطح فناوری (Technology readiness Level) که کمی تفاوت با بلوغ (Maturity) آن دارد، اصطلاحی است که برای اولین بار توسط ناسا طراحی شده است.
در این کارگاه به طور علمی به تفاوت های آن و سایر مصادیق سطوح مختلف آمادگی ازقبیل سطح ساخت (MRL) و سطح بازار (MtRL) و سایر اصطلاحات مشابه خواهیم پرداخت.
این کارگاه، به صورت مجازی برای دومین بار توسط دکتر پیمان کیهان ور، متخصص نانوفناوری و فلوشیپ تحقیقات و فناوری برگزار خواهد گردید.
این کارگاه ویژه اعضای محترم پارک، مراکز رشد، اتاق بازرگانی و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده و متقاضیانی که دارای کد ثبت نام اعلامی می باشند جهت ثبت نام لازم است فرم زیر را تکمیل نمایند: