یازدهمین رویداد فیلم بینی سینمآرتان

این بار در یازدهمین نشست فیلم بینی سینمآرتان، با تسهیلگیری دکتر حمید سلطانی به بررسی فیلم یکپارچگی خواهیم پرداخت
تا شاهد تحلیل داستانی پیچیده برای ایده هایی پیچده تر باشیم.
میهمانان ویژه این برنامه دکتر عبدالحسن کاظمی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دکتر علی محمودی متخصص معماری و کارشناس فلسفه خواهند بود.


این برنامه از شتابدهنده آرتان 1100 با همکاری مرکز نوآوری و شتابدهی سلامت، گروه علوم اعصاب و دفتر TBDO دانشکده‌های پزشکی و علوم نوین پزشکی
و کارگروه کارآفرینی و کسب کارهای دانش بنیان کلان منظقه آمایشی دو برگزار می‌گردد.


سه شنبه هشتم شهریور ماه ساعت 10 تا 13 – سالن اجتماعات مرکزنوآوری و شتابدهی

فرم ثبت نام یازدهمین رویداد سینمآرتان