فرم درخواست شرکت در کارآموزی دپارتمان دیجیتال مارکتینگ


زمان آزمون ورودی متعاقباً اعلام خواهد گردید
#بیرلیکده_آرتاقComplex problem-solvingCritical thinkingCreativityPeople managementCoordinating with othersEmotional intelligenceJudgement and decision-makingService orientationNegotiationCognitive flexibilityبازاریابی موتورهای جستجوبازاریابی با استفاده از تبلیغات کلیکی گوگلبازاریابی شبکه های اجتماعیبازاریابی محتوابازاریابی اینفلوئنسربازاریابی از طریق ایمیلبازاریابی ویروسیبازاریابی تلفن همراهسایر موارد