اولین کارگاه تخصصی نگارش رهنگاشت یا Roadmap استارتاپ

رهنگاشت یا کارراهه یا نقشه راه یکی از مفاهیم بسیار مهم در توسعه و تعالی و بلوغ هر فرآیند به ویژه فرآیندهای استارتاپی می باشد که علاوه بر تعمیق نگاه استراتژیک می تواند با هدفمند نمودن پایش فرآیندها مسیر اعتلاء را شفاف‌تر تبیین نماید.

💎اولین کارگاه تخصصی نحوه نگارش نقشه راه استارتاپی برای تیم‌های شتاب دهنده دانش بنیان آرتان ۱۱۰۰ درروزهای چهارشنبه تا جمعه با راهبری و تدریس دکتر پیمان کیهان_ور، متخصص نانوفناوری پزشکی و فلوشیپ تحقیقات و فناوری برگزار خواهد گردید.
💎 در اولین روز آن استارتاپ های حیطه سلامت که برخی از آنها موفق گشته اند گرنت موسسه ملی تحقیقات سلامت ایران، نیماد را اخذ نمایند در روز چهارشنبه برگزار خواهد گردید.
این رویداد مختص استارتاپ های مستقر در دوره پیش شتابدهی و شتابدهی آرتان ۱۱۰۰ می باشد