تیم مدیریت دپارتمان دیجیتال مارکتینگ آرتان 1100

دکتر مرتضی مختاری

دکتر مرتضی مختاری

مدیر دپارتمان

✓ دبیر شورای سیاست گذاری
✓ مشاوره و مجری
✓ دبیر انجمن

مهندس داوود یوسفی

مسئول بخش دیجیتال مارکتینگ

✓ توضیح مختصر

مهندس احسان خسروی

مسئول بخش سئو

✓ تست
سولماز قلی زاد

سولماز قلی زاد

مدیرعامل آرتان

مختصر رزومه
دکتر کیهان ور

دکتر پیمان کیهان ور

هم بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره

تست مختصر رزومه

خدمات تخصصی دپارتمان دیجیتال مارکتینگ آرتان 1100

بازاریابی دیجیتال

همراهان ما