چهارمین رویداد بازی سازی Trigger

چهارمین رویداد فعالان گیمینگ این بار در نمایشگاه رینوتکس

چهارشنبه 4 آبان ماه از ساعت 16:00 الی 17:30

نمایشگاه بین المللی تبریز ( رینوتکس ) استیج رینوتکس

لینک ثبت نام :https://evnd.co/4M6eD