یلدای کارآفرینی و استارتاپی آذربایجان

🍉باشلانقیج لار چیلله سی

با حضور کارآفرینان و فعالین استارتاپی  آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل
🍉آیین دیرین شب یلدا، پشت سر نهادن طولانی ترین شب سال و پیش رو داشتن روزهای بلندتر را گرامی می دارد۰
✔پشت سر گذاشتن جسورانه چالش ها و دل بستن به روشنای فرداها از بارزترین ویژگی‌های کارآفرینان است.از این رو شب یلدا به ذات خود رویدادی با حس و حال کار آفرینی است.
🍁بیایید این شب را کنار هم و همنوا با هم پاس داریم.

جمعه 29 آذرماه 1398

ساعت 17 الی 20

ثبت نام: