باشگاه برندسازی آرتان

🔵 باشگاه برندسازی آرتان

🔴 دور اول: یکشنبه ها 24 آذرماه، یکم و هشتم و پانزدهم دیماه

💢 از ساعت 17/30 تا 19/30 

🔴 در باشگاه برند سازی با مرور تجربیات برند های موفق، مشاهده فیلم های آموزشی، ارایه مباحث علمی و مطالعه جمعی منابع معتبر تلاش خواهید نمود تا برند خود را بسازید و به صورت عملی ارزش برندتان را ارتقا دهید

این رویداد به مدیریت سرکار خانم مهندس سویل دلجوان اداره می گیرد.

ثبت نام: