همخوانی 2: هنر شفاف اندیشیدن«رولف دابلی»

💢همخوانی 2: هنر شفاف اندیشیدن«رولف دابلی»- بخش دوم

🔰 سه شنبه 14 آبان ماه 1398 رأس ساعت 17:17الی 19:19 در محل «ارزشگاه» آرتان

🔵 ثبت نام:    evand.com/events/hamkhani2

🔰«هم خوانی» عنوان سلسله جلساتی است که به صورت هر دو هفته یکبار با هدف خوانش، مطالعه و نقد و بررسی گروهی کتاب های حوزه ارزش آفرینی و توسعه فردی با همراهی یک یا تعدادی تسهیلگر برگزار میگردد.

☘استارتاپ هربی خدمات خود را در کافه کارآفرینی آرتان (اَرزِشگاه) برای شرکت کنندگان «همخوانی 2 » با 20 درصد تخفیف ارائه خواهد کرد.

#بیرلیکده_آرتاق