همخوانی 3: هنر شفاف اندیشیدن (قسمت آخر)

💢همخوانی 3: هنر شفاف اندیشیدن«رولف دابلی»- بخش آخر

🔰 سه شنبه 28 آبان ماه 1398 رأس ساعت 18:18الی 20:20 در محل «ارزشگاه» آرتان

🔰«هم خوانی» عنوان سلسله جلساتی است که به صورت هر دو هفته یکبار با هدف خوانش، مطالعه و نقد و بررسی گروهی کتاب های حوزه ارزش آفرینی و توسعه فردی با همراهی یک یا تعدادی تسهیلگر برگزار میگردد.

🔰 برای رزرو منوی استارتاپ هربی می توانید با شماره 33363160 تماس بگیرید

🔵 ثبت نام:    evand.com/events/hamkhani3

#بیرلیکده_آرتاق