پرسونال برندینگ اعضای هیأت علمی

یکی از مصادیق بسیار مهم در عرصه  اعتلای خودباوری در دانشگاه ها  برندسازی می باشد.

 این مفهوم می‌تواند هم در عرصه  برندسازی سازمانی و هم در مورد  برندینگ شخصی اهمیت ویژه داشته باشد

 باشگاه برندینگ آرتان ۱۱۰۰ در این رابطه اولین کارگاه برندینگ شخصی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز را با همکاری  مرکزتوسعه وهماهنگی پژوهش  روز شنبه از ساعت ۸ تا ۱۰ در محل  مرکزتوسعه آموزش دانشگاه (EDC) به صورت حضوری برگزار خواهد نمود.

ایند کارگاه  می‌تواند برای توسعه فردی و سازمانی اعضای محترم  هیئت علمی کمک ‌کننده باشد

 ثبت نام محدود از طریق:

b2n.ir/personal-branding1