کارگاه«تولید محتوای سئو شده»

کارگاه های ویژه تیم های شتابدهنده:

ینبار از زبان خود نگین جان که این کارگاه رو ارائه دادن میشنویم:

امروز براي اولين بار درشتابدهنده آرتان جلسه داشتم . جلسه ای حول اطلاعات و تجاربی كه من در مورد نوشتن محتوا و سئو دارم. شتابدهنده آرتان جايي كه من از وقتي اومدم تبريز و وعده هاي تشكيل شدنش رو ميدادن، منتظرش بودم.
آرتان حالا شده يه خونه قديمي با كلي آدم جوون و سر زنده كه به اميد داشتن كار خودشون و به اميد اينكه نشون بدن توانمندی كاري رو دارن، اونجا دور هم جمع شدن و همين آرتان به من فرصت ياد دادن و ياد گرفتن رو داده.
جلسه خوب پيش رفت و تا تونستم در مورد هر چي كه از سئو و محتواي سئو شده بلد بودم ياد دادم و چيزاي زيادي ياد گرفتم.اميدوارم تك تك عزيزاني كه وقت ارزشمندشون رو گذاشتن تا من رو گوش بدن هم به هدفشون از اونجا بودن رسيده باشن و دو ساعت مفيدي بوده باشه براشون