سینمآرتان 1

🔰🔰اولین جلسه از  سلسله جلسات پخش، نقد و بررسی فیلم در مورد ارزش آفرینی و خودشکوفایی
🔰🔰جمعه 8 آذر از ساعت 17 تا 19
🔰🔰ارزشگاه (کافه کارآفرینی آرتان)

🔰🔰 نقد و بررسی فیلم‌های Balance و French Roast

تاثیر سینما به عنوان هنر هفتم در انواع زوایای آن از قبیل فیلم های بلند، فیلمهای کوتاه و انیمیشن و همچنین فیلم های مستند در هر فرآیند اقتصادی بسیار واضح است.
سینمآرتان که از حدود دو سال قبل فعالیت خود را از مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان شروع کرده است قصد دارد تا با دورهم بینی این آثار هنری و نقد و بررسی آنها به توسعه خودشکوفایی و باز ترجمان تجربه‌های مستدل موجود در فیلم ها پرداخته و توانایی فردی افراد را جهت همکاری تیمی و توسعه فرآیندهای استارتاپی ارتقا دهد.
یکی از مهمترین بخش های این رویداد بررسی فیلم های کوتاه می باشد که استارت آن از روز جمعه با بررسی فیلم‌های Balance و French Roast شروع خواهد گردید.

سینمآرتان 1100 از فرایندهای رویدادی مجتمع استارتاپی آرتان 1100 برای توسیع اکوسیستم استارتاپی استان می باشد