همخوانی 4: اثر مرکب

🔰🔰همخوانی 4: اثر مرکب «دارن هاردی»

🔰🔰 سه شنبه 12 آذرماه 1398 رأس ساعت 18:18الی 20:20 در محل «ارزشگاه» آرتان

🔰🔰«هم خوانی» عنوان سلسله جلساتی است که به صورت هر دو هفته یکبار با هدف خوانش، مطالعه و نقد و بررسی گروهی کتاب های حوزه ارزش آفرینی و توسعه فردی با همراهی یک یا تعدادی تسهیلگر برگزار میگردد.

🔰🔰 برای رزرو منوی استارتاپ هربی می توانید با شماره 33363160 تماس بگیرید

🔵 ثبت نام:

#بیرلیکده_آرتاق