Startup School II

❇❇با آکادمی آرتان 1100 برای اولین بار در کشور

❇❇بازبینی ویدیوهای مدرسه استارتاپ Y Combinator اولین شتابدهنده جهان (یک هفته در میان)

❇❇❇❇روز دو: ارایه کِوین هِیل با موضوع «چکونه باهم کار کنیم»

❇❇❇❇StartupSchool در YC یکی از منابع بسیار مهم ترجمانی در جهان برای توسعه و کسب تجربه در استارتاپ ها می باشد. شتابدهنده استارتاپی آرتان1100 قصد دارد از این پس با همراهی آرش میلانیِ عزیز – که به حق از بنیانگذاران اکوسیستم استارتاپی تبریز است – با ایجاد زیرنویس این سخنرانی ها و برگزاری دوره های آموزشی مربوطه و بحث و چالش در این باب به توسعه علمی و ترجمانی آن در اکوسیستم منطقه ای و ملی کمک نماید.

آکادمی آرتان 1100 شاخه آموزش علمی مجتمع استارتاپی آرتان 1100 می باشد که با هدف آموزش در زمینه رشد و توسعه ی :

1-دانش،

2- مهارت

و 3- کارآیی اعضای اکوسیستم به روش علمی ایجاد گردیده است. در این آکادمی علاوه بر متخصصان حوزه کارآفرینی و استارتاپی، متخصصین و کارشناسان رشته آموزش نیز حضور دارند. این آکادمی در نظر دارد در آینده نزدیک آموزش آنلاین و وبینارهای خود را آغاز و در آن با ارتباط با شبکه دانشوران و مهارتمندان حوزه کسب و کار به تعمیق فعالیتهای خویش بپردازد.

ثبت نام:

روز شنبه ساعت 18 منتظر شما هستیم