چهارمین یلدای کارآفرینی و استارتاپی آذربایجان


دوردونجو باشلانقیج لار چیلله سی
اینبار در کنار استارتاپ «یادای»

 

با حضور
کارآفرینان و فعالین استارتاپی  آذربایجان
هنرمندان و ادیبان
مدیران موفق بین المللی
 و همراه با 
بازی دسته جمعی
فیلم یبنی
🍉آیین دیرین شب یلدا، پشت سر نهادن طولانی ترین شب سال و پیش رو داشتن روزهای بلندتر را گرامی می دارد۰
✔پشت سر گذاشتن جسورانه چالش ها و دل بستن به روشنای فرداها از بارزترین ویژگی‌های کارآفرینان است.از این رو شب یلدا به ذات خود رویدادی با حس و حال کار آفرینی است.
🍁بیایید این شب را کنار هم و همنوا با هم پاس داریم.

با برنامه های متنوع شامل فیلم بینی، بازی، مصاحبه و ….

#بیرلیکده_آرتاق

شنبه 29 آذرماه 1399

ساعت 17 الی 20

ثبت ناممان با YADAY خواهد بود

کلیک کنید