دپارتمان دیجیتال مارکتینگ آرتان 1100

تیم مدیریتی دپارتمان دیجیتال مارکتینگ

دکتر مرتضی مختاری

دکتر مرتضی مختاری

رئیس دپارتمان

دبیر انجمن علمی بازاریابی استان
مشاور و مجری پروژه های دیجیتال مارکتینگ
دبیر شورای دیجیتال مارکتینگ استان

مهندس داود یوسفی

مسئول بخش دیجیتال مارکتینگ

مشاور دیجیتال مارکتینگ
مشاور نورو مارکتینگ
متخصص بهینه سازی نرخ تبدیل

مهندس احسان خسروی

مسئول بخش سئو

متخصص بهینه سازی موتورهای جستجو
متخصص بهینه سازی سیستم های مدیریت محتوا
متخصص تحلیل الگوریتم های تخصصی گوگل
سولماز قلی زاد

مهندس سولماز قلی زاد

دبیر دپارتمان

کارشناسی ارشد MBA گرایش بازاریابی
مشاور بازاریابی و توسعه بازار
مشاور کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
عضو شورای دیجیتال مارکتینگ استان
دکتر کیهان ور

دکتر پیمان کیهان ور

مسئول بخش دیجیتال مارکتینگ سلامت

دکترای پزشکی و MBA سلامت
محقق نوروبرندینگ و نورومارکتینگ
متخصص توسعه گری نوآوری و ارزش آفرینی
عضو شورای دیجیتال مارکتینگ استان

خدمات تخصصی دپارتمان دیجیتال مارکتینگ آرتان 1100

بازاریابی دیجیتال

همراهان ما