فرم درخواست شرکت در کارآموزی دپارتمان دیجیتال مارکتینگ


    زمان آزمون ورودی متعاقباً اعلام خواهد گردید
    #بیرلیکده_آرتاق    Complex problem-solvingCritical thinkingCreativityPeople managementCoordinating with othersEmotional intelligenceJudgement and decision-makingService orientationNegotiationCognitive flexibility    بازاریابی موتورهای جستجوبازاریابی با استفاده از تبلیغات کلیکی گوگلبازاریابی شبکه های اجتماعیبازاریابی محتوابازاریابی اینفلوئنسربازاریابی از طریق ایمیلبازاریابی ویروسیبازاریابی تلفن همراهسایر موارد