بورسیه 70 درصدی شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال پارک فاوا

شتابدهنده آرتان1100 از طریق اعطای بورسیه 70 درصدی شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال «تاد» پارک فناوری اطلاعات اقدام به برگزاری دوره های زیر نموده است:

بوت کمپ مهارتی پرینت 3 بعدی وکارآفرینی از طریق آن  (اعطای بورسیه به 13 واجدالشرایط)

دوره کامل آموزش مهارتهای دیجیتال مارکتینگ (اعطای بورسیه به 10 واجدالشرایط)

«هفتان»، دوره کامل آموزش بنیانگذاری استارتاپ (اعطای بورسیه به 9 واجدالشرایط)

متقاضیان بورسیه 70 درصدی پارک فاوا حتما باید واجد یکی از شرایط زیر باشند و باید مدرک احراز شرایط خود را از طریق فرم زیرجهت داوری کمیته علمی پارک  فاوا  ارسال نمایند:
شاغل در شرکت های مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد
دانشجوی دانشگاههای دولتی / آزاد با معدل آخر ترم بالای 17
دانشجوی سایر دانشگاهها با معدل آخرین ترم بالای 18
مدیران و کارشناسان شرکت‌های فعال در حوزهIT

لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید.

تذکر یک: دوره های فوق شامل گرنت های دیگر 50 تا 100 درصدی نیز هستند که با مراجعه به صفحه ثبت نام هرکدام می توانید از شرایط آن مطلع گردید

تذکر دو: با توجه به محدود بودن تعداد گرنت ها اولویت ثبت نامی در نظر گرفته خواهد شد.

شما می توانید  جهت ثبت نام هرکدام و آگاهی از سایر شرایط گرنت بر روی هر یک از دوره های زیر کلیک نمایید: