کارگاه مجازی نانورکسیا- انواع روشهای تهیه هیدروژل ها و داربست ها جهت تهیه ملزومات در پزشکی بازساختی

Nanorexia عنوان رویدادهایی می باشد که توسط دپارتمان فناوری های همگرای شتاب دهنده آرتان 1100 طراحی گردیده و در آن انتقال و ترجمان فناوری و مهارت های عملی در حیطه نانوفناوری توسط افراد EXpert این عرصه صورت خواهد پذیرفت.

 Nanorexia مجالی است برای تبدیل دانش ضمنی مهارت به دانش تصریحی

این رویداد را شتاب دهنده استارتاپی آرتان 1100 در زون مهندسی پزشکی Rinotex 2020 با  همکاری مرکز RDCC دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دفتر TBDO دانشکده پزشکی، شعبه آذربایجان شرقی انجمن نانوفناوری پرشکی و  شبکه جهانی یوسرن (شعبه تبریز و گروه HealthNBICS) همزمان با هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز برگزار می نماید

 

این رویداد در 2 روز متوالی، پنجشنبه و جمعه 27و 28آذرماه از ساعت 14 تا 18 در فضای مجازی برگزار خواهد گردید و با ضبط کردن فرایند از قبل سعی شده است مهارت عملی رابه بهترین شیوه ممکن از طریق بستر مجازی آموزش دهد.

جهت ثبت نام در این رویداد بر روی عکس زیر کلیک نمایید