رویداد COVIDEO III شبکه اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی آذربایجان (SEENA)

شبکه اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی آذربایجان (SEENA) ایده ای بود که جوانه های اولیه آن از دورهمی های جلسات گپ کارآفرینی و به‌دنبال آن کافِنوآوری  آرتان رُسته بود.

Startup & Entrepreneurship Ecosystem Network of Azerbaijan
امسال برنامه داشتیم تا در محل کافه کارآفرینی آرتان این فرایند را توسعه دهیم که به بهانه روز های قرنطینه

به صورت لایو با حضور عزیزان میهمان و به پشتگرمی تمامی شما بزرگواران در کنار هم هستیم.

در این برنامه سعی خواهد گردید نظرات تمامی

ذینفعان استارتاپی، فناوران و مخترعین،  کارآفرینان، بخش های دولتی و نیمه دولتی، سَمَن ها، سرمایه گذاران و منتورها و کوچ های ملی و بین المللی

را به گوش جان بشنویم.
البته طبق معمول امکان پیشنهاد و انتقاد نیز وجود دارد.
لطفا به دوستدارانتان اطلاع رسانی نمایید.

متاسفانه ظرفیت این رویداد تکمیل گردیده است