درخواست مشاوره، رزرواسیون و عضویت

درخواست وقت مشاوره توسعه ایده، فناوری و تجاری سازیدرخواست خدمات فناوری و تجاری سازیرزرواسیونعضویت


فرم مشاوره توسعه و ارزیابی ایده  فرم مشاوره توسعه استارتاپ
   ارزیابی ایدهبررسی ارزش پیشنهادیبررسی راه های ارتباط با مشتریتیم سازیتقسیم سهامارزش گذاریتحلیل رقباقیمت گذاریبررسی مدل کار و کسببازاریابیتغییر استراتژیبرندینگآنالیز ذینفعانمسائل قانونیسرمایه گذاری


   فرم مشاوره شرکت دانش بنیان    فرم مشاوره ترجمان و تبادل دانش با اعضای هیأت علمی و محققین
     فرم درخواست خدمات بازاریابی      مشاوره عمومیبازارگراییبازارشناسیبازارداریبازاریابیبازارسازیبازارگردیبازارسنجیبازارگرمیبازارگردانی      فرم درخواست خدمات ثبت اختراع و برند (مالکیت معنوی)
       تمامی فرایندهای ثبت اختراعنگارش توصیف اختراعنگارش ادعای اختراعمشاوره تسهیم حقوق بین اعضاپاسخ به داورانسایر فرایندهای بین المللیPCTثبت طرح صنعتیثبت نشانه جغرافیاییثبت علائمسایر مواردتجاری سازی اختراع       فرم درخواست خدمات هویت برند(نام برند، لوگو، ...)


        انتخاب نام شرکتطراحی لوگوی شرکتطراحی بسته بندیانتخاب نام محصولطراحی کارت ویزیتطراحی لوگوی محصولطراحی کمپین تبلیغاتیطراحی شعار برند (Tagline)طراحی چکیده و خلاصه حرف برند (Mantra . Essen)طراحی فاویکنطراحی رنگ برندطراحی صدای برندسایر موارد


        رم درخواست خدمات تولید محتوا و بازاریابی دیجیتال         بازاریابی موتورهای جستجوبازاریابی با استفاده از تبلیغات کلیکی گوگلبازاریابی شبکه های اجتماعیبازاریابی محتوابازاریابی اینفلوئنسربازاریابی از طریق ایمیلبازاریابی ویروسیبازاریابی تلفن همراهسایر موارد         فرم درخواست خدمات اکتساب، انتقال و تبادل فناوری


          فرم درخواست طراحی وبسایت و و اپلیکیشن           طراحی وبسایتطراحی اپلیکیشن iosطراحی اپلیکیشن Androidطراحی web Appارتقای وب سایت فعلیارتقای اپلیکیشن موجودسایر