اولین زیررویداد ملی پردیس سامیت

اولین رویداد ملی پردیس سامیت خارح از تهران، در شهر تبریز با حضور شتابدهنده دانش‌بنیان آرتان ۱۱۰۰ و همزمان با رینوتکس 2021 برگزار خواهد گردید و در پنل اختصاصی آن متخصصین عرصه به بررسی اکوسیستم استارتاپی تبریز خواهند پرداخت.