چهارمین یلدای استارتاپی و کارآفرینی تبریز

بی که سخنی در میان باشد،،
بی صبرانه منتظرتانیم
با سخنرانی :
مهندس محمدحسین حامی
کارآفرین سریالی و بنیانگذار استارتاپ‌های ELWIN و YONAR

دکتر پیمان کیهان ور
هم-بنیان گذار مجتمع استارتاپی دانش بنیان آرتان 1100

مهندس فرزین عاشوری
بنیان گذار استارتاپ های Mappit و paayaab

و دکتر ندا کیهان ور
بنیان گذار استارتاپ یوبار

دوشنبه 5 تا 8
ظرفیت محدود و حضور با رعایت پروتکل با ثبت نام :