Uptalk 16

🔰 شانزدهمین جلسه از مجموعه جلسات تقويت شنيدار و مکالمه به زبان انگليسي در حيطه کسب و کار و استارتاپ ها می باشد که پس از نیازسنجی، توسط دپارتمان نوآوری و تعالی سازمانی مجموعه استارتاپی آرتان و آکادمی آرتان 1100 طراحی گشته و توسط تسهیلگر مجرب و توانمند آن فرشید پیروزاداره می گردد تا به تقویت فرایند بین المللی شدن استارتاپ ها و فعالین کارآفرینی در اکوسیستم بپردازد.
🔵ثبت نام  علاوه بر روش اینترنتی به صورت حضوری در محل «ارزشگاه کافه کارآفرینی آرتان» انجام می پذیرد. (آدرس دقیق در منوی «همراهی با ما»)

ثبت نام: