همراهی باما

9335511704 (+98)

info@artan1100.ir

 صفحه اینستاگرامی آرتان artanhold@

کانال تلگرامی آرتان artanhold@

  وب سایت مجتمع استارتاپی آرتان 1100: artan1100.ir

 وب سایت مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی «آرمان توسعه آذربایجان نوآور»: artanhold.ir

آدرس: تبریز، خیابان ائل گلی، فلکه خیام، بلوار سینا، روبروی پیانو باربد، کوچه رز، ساختمان سابق مجتمع آموزش سما، شتابدهنده دانش بنیان آرتان 1100