همراهی باما

33345545 41 (+98)

[email protected]

 صفحه اینستاگرامی آرتان artanhold@

کانال تلگرامی آرتان artanhold@

  وب سایت مجتمع استارتاپی آرتان 1100: artan1100.ir

 وب سایت مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی «آرمان توسعه آذربایجان نوآور»: artanhold.ir

آدرس: خیابان امام خمینی، کوچه شهید علیپور(بالا حمام دربندی)، جنب مدرسه مهرودانش، بن بست اول (سمت چپ)، درب آخر(سمت چپ)،  پلاک 1/008، کدپستی ۵١۵۴٩١۶١۵۶

 

راه های دسترسی:

1- ایستگاه اتوبوس BRT میدان قطب، خیابان شهید علیپور(4 ایستگاه پس ازایستگاه دانشگاه تبریز)

2-ایستگاه مترو میدان قطب، به سمت چهارراه شهید بهشتی، خیابان شهید علیپور (در دست احداث)

تذکر:

 * خیابان امام خمینی از سمت چهارراه شهید بهشتی (منصور) به سمت آبرسان یک طرفه است

 * خیابان شهید علیپور نیز از سمت شمال به جنوب یک طرفه است و امکان ورود از خیابان امام خمینی وجود ندارد.

 * برای پارک اتومبیل بهترین مکان پارکینگ های موجود در خیابان امام خمینی می باشد و معمولاً در داخل خیابان علیپور امکان پاک وجود ندارد.

 * برای دسترسی مستقیم می توان از چایکنار یا خیابان امام خمینی وارد خیایان شهید رضانژاد شمالی شد و سپس از طریق خیابان شهید علیپور به سمت خیابان امام خمینی حرکت کرد