کافه کوچینگ تبریز با آرتان 1100

«کافه کوچینگ تبریز» عنوان سلسله جلساتی است که با هدف ترویج مفهوم کوچینگ و آموزش و تربیت این مهم و کمک به اعتلای اکوسیستم تبریز در آرتان 1100 شروع به کار کرده است.

کسب اطلاعات بیشتر: 04133345545