سه شنبه ها در کریدور

«سه شنبه ها در کریدور» نام رویدادی است که توسط شرکت مادر «آرمان توسعه آذربایجان نوآور » جهت آشنایی ترویج و فرهنگ‌سازی هرچه بیشتر اساتید، متخصصین و دانشجویان و علاقمندان به کارآفرینی طراحی گشته است  و این هفته 24 فروردین در رابطه با تفکر طراحی برگزار خواهد شد.

 

این رویداد هر هفته سه شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ بر روی یکی از عناوین و موضوعات مرتبط با کارآفرینی و مدیریت فناوری طراحی می گردد و در راستای وقف علم به صورت رایگان برگزار می گردد.

این رویداد با همکاری دانشگاه ها و ذینفعان زیر برگزار می گردد:

عناوین دور اول رویدادهای «سه شنبه ها در کریدور» عبارت است از:

فرم ثبت نام رویدادهای سه شنبه ها در کریدور    جهت ثبت نام در این دوره ها همچنین می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:

    www.workshop.tbzmed.ac.ir