نشست مشترک تبیین مأموریت های دانشگاه نسل سوم آرتان 1100 و مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی

دانشگاه نسل سوم
آرتان 1100

در این کارگاه که به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز وبه تحلیل دکتر پیمان کیهان ور برگزارخواهد گردید مفهوم دانشگاه نسل سوم در بستر انقلاب صنعتی چهارم بیان خواهد شد که مشخص گردد دانشگاه صرفاً مکانی برای یادگیری یک سری آموزه‌های صرف نیست و همچنین دیگر مکانی نیست که فقط پروژه‌های تحقیقاتی را در راستای اهداف اقتصادی صنایع انجام دهد، بلکه علاوه بر آنکه تمام این اهداف را همچنان پیش می‌برد، فارغ‌التحصیلانی را به جامعه ارائه می‌دهد که دانش را در کنار پژوهش‌های کاربردی به خدمت گرفته و با نوآوری کار می‌آفرینند.
آکادمی آرتان 1100 برای چهارمین بار است که این کارگاه را برگزار می نماید.

📚 دوشنبه 2 تیرماه 1399 رأس ساعت 8الی 13در محل واحد تبریز