«مواد لازم برای پختن یک ایده ی بد !»

جدا “مواد لازم برای پختن یک ایده ی بد ” چیست؟
در این کارگاه با هم بحث کوتاهی در این رابطه خواهیم داشت!
در کارگاه بعدی راجع به “موارد لازم برای پختنِ بدِ یک ایده” صحبت خواهیم کرد.
این رویداد توسط مرکز نوآوری و شتابدهی سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری شتابدهنده استارتاپی آرتان 1100 ,  دفتر توسعه کسب و کار و فناوری دانشکده پزشکی بر روی پلتفرم RDCC برگزار می گردد
لطفا جهت ثبت نام کلیک نمایید