رویداد آشنایی با سرمایه گذاری جایگزین و تأمین مالی جمعی

شتابدهنده استارتاپی« آرتان1100» به عنوان تنها شتابدهنده دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در راستای رسالت اجتماعی خود در زمینه شکل دهی اکوسیستم در شمال غرب کشور، امکان شرکت 10 نفر از اعضای خود را به صورت رایگان در رویداد فوق فراهم نموده است. لذا دوستان علاقمند لطفاً جهت شرکت، فرم زیر را تکمیل نمایند تا در صورت پذیرش در رویداد شرکت نمایند