NLP، سلسله کارگاه های آموزشی برنامه ریزی عصبی-کلامی

در این کارگاه شما را با NLP به صورت کاربردی آشنا خواهیم کرد. حوزه عملکردی NLP را شرح خواهیم داد و شما خواهید اموخت که از NLP در کدام حوزه از زندگی خود میتوانید بهره مند شوید 
کسب اطلاعات بیشتر: 04133345545